ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ :

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (บก.ตม.2) อาคาร บก.ตม. 2 ที่อยู่ 999 ถนนสุวรรณภูมิสาย 4
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ :

เบอร์โทรศัพท์กลาง 02 134 0841


113 วิว ,