ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ :

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (บก.ตม.2) อาคาร บก.ตม. 2 ที่อยู่ 999 ถนนสุวรรณภูมิสาย 4
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

fackbook :

ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ :

เบอร์โทรศัพท์ 02 134 0361 02 134 0363 -4

แผนที่ :


31 วิว ,