ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ :

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (บก.ตม.2) 
ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิ บางพลี สมุทรปราการ 10543

โทรศัพท์ :

02-134-0303

โทรสาร :

02-134-0309

อีเมล :

[email protected]