020 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน