ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ :

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 222 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
คารที่ทำการ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต 224 หมู่6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ :

เบอร์โทรศัพท์กลาง 02 134 0841