ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ :

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 113 ม.1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ :

074-251678 , 074-251565

โทรสาร :

074-251678 , 074-251565 กด 123

e-mail :

[email protected]

เว็บไซต์ :

www.hdyimmigration.com1) ข้อมูลติดต่อ การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2 สตม.
2) Corruption Complaint Form


21 วิว ,