ช่องทางการติดต่อ

 

ข้อมูลติดต่อ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่

113 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 074-251678 , 074-251565 

โทรสาร 074-251678 , 074-251565  กด 123

e-mail : [email protected]

http://www.hdyimmigration.com/contact.php

รับฟังความคิดเห็น ผ่านแบบฟอร์ม

https://forms.gle/anss6ZgxDNojj74w6

https://forms.gle/TgekPKq4bmjvcm2R7

 


22 วิว ,