020 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

20.1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน รายงาน 
20.1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน รายงาน 

20.2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน 
20.2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน 

20.3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน 
20.3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  

กิจกรรมต่อต้านสินบน  (23 ก.พ.67) 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ EIT  (4 มี.ค.67) 
ประชุมการต่อต้านการทุจริต (20 ก.พ.67) 
ประชุม ITA (15 ก.พ.67) 
ประชุม ITA (27 ธ.ค.66) 
ประชุม ITA งานตรวจ สืบ (20 ก.พ.67) 
ประชุม ITA งานอำนวยการ (20 ก.พ.67) 


15 วิว ,