O4 ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น

ข้อมูลติดต่อ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
113 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-251678 , 074-251565
โทรสาร 074-251678 , 074-251565 กด 123

e-mail : [email protected]

http://www.hdyimmigration.com/contact.php


16 วิว ,