O14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ไตรมาส 1  
บัญชีแนบท้ายประกาศผู้ชนะ-ไตรมาส 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2567

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566


174 วิว ,