ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน นายจ้าง ผู้รับมอบ และแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่พักอาศัยและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่

1) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5A 
2) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี สะพานใหม่ ชั้น 3 
3) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ ชั้น 1 

สอบถามเพิ่มเติมที่
02-530-4535 (ศูนย์ฯ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว)
02-147-5644 (ศูนย์ฯ บิ๊กซี สะพานใหม่)
02-408-5602 (ศูนย์ฯ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ)

Google Map (แผนที่ไปศูนย์ฯ)

– ศูนย์ฯ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว
https://maps.app.goo.gl/Qc9k3bX6ewrunQWF7

– ศูนย์ฯ บิ๊กซี สะพานใหม่
https://maps.app.goo.gl/TYZ8FcGZnYBoWMjm7

– ศูนย์ฯ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ
https://maps.app.goo.gl/WVyA2cj5nUJ7znZ89

 


85 วิว ,
รายการเอกสารแนบ